montaz autogazu białystok
 
 LPG
 
Co to jest LPG?
 
Do zasilania silników spalinowych pojazdów samochodowych można stosować szereg paliw gazowych o różnych własnościach fizycznych i chemicznych, jednak najczęściej stosowane są następujące paliwa gazowe:
- mieszanina propanu i butanu - gaz ziemny.
Gazy te przechowuje się jako skroplone lub sprężone.
Gaz skroplony, do zasilania pojazdów benzynowych, jest mieszaniną propanu i butanu (LPG skrót do "Liquified Petroleum Gas"). Gaz propan-butan odznacza się znaczną odpornością na spalanie stukowe, umożliwiającą stosowanie w silnikach z zapłonem iskrowym wysokich stopni sprężania. Liczba oktanowa wynosi ok. 110 jednostek, jest więc wyższa od liczby oktanowej stosowanych obecnie paliw benzynowych. 1 litr gazu propan-butan waży w przybliżeniu 0,5 kg.

LPG uzyskuje się głównie jako produkt uboczny, podczas rafinacji ropy naftowej, w ilości około 2% przerobionej masy ropy. Produkuje się go również z gazu ziemnego. Gaz ten znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, chemii jak i gospodarstwach domowych (jest to ten sam gaz stosowany w gospodarstwach domowych do kuchenek gazowych - butle 11kg, lub jeden z jego składników (butan) znalazł zastosowanie w zapalniczkach gazowych). Możliwe jest również zastosowanie LPG do zasilania pojazdów benzynowych różnych typów (osobowe, dostawcze, ciężarowe) jak i innych maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi.


Do przechowywania gazu (LPG) w samochodzie służą zbiorniki ciśnieniowe, spełniające rolę zbiornika paliwa. Zużycie paliwa w kg/100 km jest w przybliżeniu jednakowe - dla gazu skroplonego (LPG) i dla benzyny, natomiast zużycie wyrażone w litrach na 100km, jest dla gazu o około 10-15% większe niż dla benzyny.
Aktualnie, w wielu krajach wzrasta jego popularność jako paliwa silnikowego, zwłaszcza w Europie (głównie w Holandii, Polsce, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) oraz w Indiach i Korei. Liczba oktanowa LPG wynosi 90-120, choć do oceny własności antystukowych tego paliwa stosuje się częściej liczbę metanową, która dla LPG stosowanego do napędu samochodów mieści się w granicach 60-80.
LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno i wielopunktowymi układami wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania dość kosztownej instalacji (od 1500 do 4000 zł). Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą jednak częściowo korzystać też z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno się odbywać z użyciem benzyny. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje do LPG automatycznie przełaczają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej prędkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączana się z benzyny na LPG.

Instalację LPG można również zastosować w samochodach z silnikiem dwusuwowym, oraz z silnikiem Diesla.
Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 50% ceny benzyny bezołowiowej. W Holandii, Belgii i Polsce paliwo to jest silnie promowane jako bardziej ekologiczne od benzyny.
Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje. W styczniu 2006 r. istniało 5 typów instalacji zasilaniem LPG.


I - instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa).
II - instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa) z elektroniczną regulacją składu mieszanki.
III - instalacja z wtryskiem jednopunktowym (stałym) gazu w fazie lotnej.
IV - instalacja sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej.
V - instalacja wtrysku sekwencyjnego gazu w fazie ciekłej.
 
 
montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok   montaż instalacji gazowych Białystok
   
www.takada.pl